10:06, 03/06/2022

Tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt 19%

Sáng 3-6, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Sáng 3-6, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận hội nghị.
Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận hội nghị.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, vốn Thủ tướng Chính phủ giao hơn 3.569 tỷ đồng; số vốn UBND tỉnh phân bổ thực tế hơn 3.519 tỷ đồng. Đến ngày 31-5, so với kế hoạch vốn do Thủ tướng giao đạt 18,1%; so với vốn do UBND tỉnh giao đạt 19%. Qua tổng hợp số liệu giải ngân vốn đầu tư công được giao, toàn tỉnh có 26 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung toàn tỉnh; trong đó có tới 18 đơn vị có tỷ lệ 0%. Hiện chỉ có 12 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung; song cao nhất cũng chỉ đạt 49,5%.


Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các địa phương nhanh chóng thực hiện việc quy hoạch phân khu đô thị theo Nghị quyết 09; đốc thúc các dự án lớn đẩy nhanh thi công; các sở, ngành có dự án khẩn trương báo cáo UBND tỉnh về tình hình giải ngân. Các đơn vị không giải ngân được phải nhanh chóng trả vốn về tỉnh để bố trí cho các dự án khác. Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ giải ngân phải đạt 100%.


Đ. LÂM