11:02, 14/02/2022

Vạn Ninh xây dựng 1 điểm du lịch trải nghiệm tại làng nghề xoi trầm hương

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn năm 2022.

 

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn năm 2022.


Theo đó, năm 2022, huyện đề ra mục tiêu đề nghị được công nhận ít nhất 1 làng nghề, xây dựng 1 điểm du lịch trải nghiệm tại làng nghề xoi trầm hương thôn Phú Hội 1 (xã Vạn Thắng); hỗ trợ phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng nghề gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm của huyện. Đồng thời, huyện tổ chức các lớp truyền nghề, đào tạo nghề, hỗ trợ cơ sở ngành nghề nông thôn, làng nghề xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ; tăng cường tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng nghề… Kinh phí thực hiện kế hoạch 1,3 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, huyện thực hiện khảo sát, chuẩn bị hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận làng nghề chế tác đá cubic (thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn), làng nghề sản xuất cá khô, mực khô (thôn Tây Bắc, xã Đại Lãnh), làng nghề bánh tráng (thôn Long Hòa, xã Vạn Long). Địa phương đề xuất tỉnh ưu tiên đầu tư bảo tồn và phát triển ngành nghề, làng nghề đối với dự án xây dựng điểm du lịch trải nghiệm tại làng nghề xoi trầm hương thôn Phú Hội 1 với kinh phí thực hiện 1,1 tỷ đồng.

THANH HẢI