10:02, 14/02/2022

Thống nhất triển khai 2 giống lúa mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản thống nhất triển khai 2 giống lúa mới là ĐH815-6 và N25 đến nông dân huyện Diên Khánh, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa trong thời gian tới theo tờ trình của Công ty TNHH Nông Việt Phát.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản thống nhất triển khai 2 giống lúa mới là ĐH815-6 và N25 đến nông dân huyện Diên Khánh, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa trong thời gian tới theo tờ trình của Công ty TNHH Nông Việt Phát.


Sở đề nghị doanh nghiệp liên hệ và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh để thống nhất thời gian triển khai, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển và các đối tượng sâu, bệnh gây hại trong quá trình sản xuất; báo cáo kết quả sản xuất về sở vào cuối vụ để theo dõi và thống nhất nhận xét, đánh giá tính thích nghi của giống.


Riêng đối với giống lúa N25 được công nhận chính thức, sản xuất vụ xuân muộn, hè thu và mùa sớm các tỉnh phía bắc, hiện nay chưa có quyết định mở rộng vùng công nhận tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Do đó, sở đề nghị Công ty TNHH Nông Việt Phát có cam kết đền bù cho hợp tác xã hoặc nông dân trong trường hợp triển khai giống lúa N25 năng suất thấp do giống không thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Khánh Hòa.


H.Đ