Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống công trình thủy lợi toàn tỉnh

Chủ Nhật, 14/11/2021, 21:16 [GMT+7]

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống công trình thủy lợi toàn tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống công trình thủy lợi.


Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống công trình thủy lợi trên phạm vi toàn tỉnh như đề xuất của Sở Tài chính; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan, triển khai khảo sát, lập đề cương, dự toán kinh phí cụ thể, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


Được biết, trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Nguyên nhân là do tình hình thực tế quản lý, vận hành, bảo trì công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã đang bằng phương pháp thủ công, tách biệt theo từng đơn vị quản lý. Công tác quản lý dữ liệu công trình thủy lợi không đồng nhất; dữ liệu lưu trữ của các công trình thủy lợi chưa có bản đồ tổng thể (đặc biệt là bản đồ số). Điều này dẫn đến khó khăn trong việc thống kê, đánh giá năng lực sử dụng công trình cũng như tổng hợp lên phương án nâng cấp sửa chữa công trình thủy lợi hàng năm...


Qua xem xét, Sở Tài chính nhận thấy việc xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống công trình thủy lợi là cần thiết song việc triển khai cần phải đồng bộ trên quy mô toàn tỉnh, tránh tình trạng chia tách gói thầu vượt hạn mức để chỉ định thầu trong công tác thuê tư vấn khảo sát xây dựng bản đồ cơ sở dữ liệu hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình thủ tục đấu thầu theo Luật Đấu thầu.


T.K

.

các thông tin tiện ích