09:10, 11/10/2021

Xây dựng đề án tái cơ cấu 2 doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh Khánh Hòa

Chiều 11-10, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

 

Chiều 11-10, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021-2025, kế hoạch sẽ tiếp tục duy trì 100% vốn điều lệ với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Đối với Tổng Công ty Khánh Việt, giai đoạn này sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa; tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi xây dựng phương án cổ phần hóa giữ trên 50% đến dưới 65% theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ.


Tại cuộc họp, lãnh đạo 2 doanh nghiệp đã trình bày chi tiết dự thảo đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phân tích các thuận lợi, khó khăn gặp phải khi tái cơ cấu trong giai đoạn này.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng cơ bản thống nhất với dự thảo đề án mà 2 doanh nghiệp trình bày; nhất trí với kiến nghị thoái vốn ở một số đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khánh Việt. Ông yêu cầu Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa nghiên cứu lộ trình thoái vốn ở một số doanh nghiệp không phải ngành nghề chính của công ty, đảm bảo hiệu quả bảo tồn vốn Nhà nước.


Đối với việc sắp xếp, xử lý 5 cơ sở nhà đất của Tổng Công ty Khánh Việt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, ông yêu cầu các sở, ngành liên quan liên tục theo dõi, đôn đốc các địa phương xử lý dứt điểm; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành cho dự thảo tái cơ cấu của 2 doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26-10.


Đình Lâm