Vạn Ninh: Dư nợ vốn vay do Đoàn Thanh niên quản lý hơn 43 tỷ đồng

Thứ Năm, 21/10/2021, 21:55 [GMT+7]

Vạn Ninh: Dư nợ vốn vay do Đoàn Thanh niên quản lý hơn 43 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Huyện đoàn Vạn Ninh, hiện nay, trên địa bàn huyện có 30 tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý với 1.493 khách hàng.
 
Tính đến ngày 30-9, dư nợ vốn vay của các tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý đạt hơn 43 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 9,94% tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn huyện; nợ quá hạn tại các tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý là 35 triệu đồng, chiếm 0,08% dư nợ; tỷ lệ khách hàng tham gia gửi tiết kiệm đạt 88,61%. Trong quá trình triển khai các chương trình vay vốn tín dụng chính sách, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đã thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ nhận ủy thác; công tác bình xét cho vay được các tổ thực hiện theo đúng quy định...
 
THANH HẢI
.

các thông tin tiện ích