Nhiều giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm

Thứ Tư, 20/10/2021, 22:31 [GMT+7]

Nhiều giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII vừa qua, vấn đề ngân sách 3 tháng cuối năm 2021 được các đại biểu quan tâm và thảo luận sôi nổi. Trao đổi về giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm, ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính cho biết:

 
Ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính
Ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính
 
- Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề đã tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tổng thu NSNN trên địa bàn 9 tháng năm 2021 đạt 9.957 tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm trước; ước thực hiện cả năm 2021 là 12.450 tỷ đồng, đạt 90,5% dự toán, bằng 90,1% so với năm 2020.
 
- Xin ông cho biết khả năng cân đối ngân sách tỉnh năm 2021?
 
- Trên cơ sở dự kiến thu nội địa năm 2021 là 10.600 tỷ đồng, số thu NSNN được hưởng là 6.649 tỷ đồng, năm nay, ngân sách địa phương dự kiến sẽ hụt thu hơn 700 tỷ đồng. Với số hụt thu ngân sách này, UBND tỉnh điều chỉnh giảm bổ sung nguồn cải cách tiền lương theo dự toán, giữ lại không phân bổ nhiệm vụ chi đầu tư hơn 600 tỷ đồng, đồng thời huy động nguồn tài chính hợp pháp khác để cân đối.
 
- Xin ông chia sẻ thêm về các giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm nay?
 
- UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để điều hành ngân sách những tháng cuối năm. Đối với công tác thu NSNN: Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân nộp thuế; hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp người nộp thuế khôi phục sản xuất, kinh doanh để tạo tiền đề tăng thu NSNN bền vững; thường xuyên đôn đốc, thu hồi nợ thuế, tránh phát sinh nợ đọng mới trong năm, đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin đối với các trường hợp nợ thuế kéo dài. Bên cạnh đó, Sở Tài chính - cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xác định giá đất các dự án để tính thu tiền sử dụng đất, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia, của tỉnh, các dự án đầu tư công... giúp tỉnh có thêm nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đề ra các giải pháp để bổ sung nguồn thu, nhất là tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các dự án để bù đắp hụt thu phát sinh, phấn đấu thu NSNN năm 2021 ở mức cao nhất.
 
Đối với chi ngân sách địa phương, các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, điều chỉnh giữa các nhiệm vụ chi trong dự toán được giao, hạn chế hủy dự toán hoặc chuyển nguồn dự toán sang năm sau. Cơ quan tài chính cấp huyện thực hiện điều hành quản lý chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định; tham mưu UBND cấp huyện chủ động sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp của cấp ngân sách mình; điều chỉnh giảm các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán như chi xây dựng cơ bản tập trung, chi bổ sung cải cách tiền lương để xử lý hụt thu. Tỉnh sẽ đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thanh toán khối lượng các công trình xây dựng cơ bản, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án theo đúng cam hết. Đối với việc chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 
 
Trong điều hành ngân sách, các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 01 năm 2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021. UBND cấp huyện triển khai các giải pháp tối ưu trong công tác điều hành ngân sách, thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Cơ quan tài chính các cấp chủ động xây dựng phương án điều hành hàng quý, phối hợp với Kho bạc Nhà nước kiểm soát các khoản chi theo phương án đã xây dựng. Đến tháng 11, căn cứ số thu NSNN, UBND tỉnh sẽ rà soát, đánh giá khả năng thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, trường hợp hụt thu so với phương án, trên cơ sở đó sẽ tiếp tục báo cáo HĐND tỉnh khả năng cân đối và phương án xử lý tại kỳ họp cuối năm nay.  
 
- Xin cảm ơn ông!
 
HẢI LĂNG (Thực hiện)
.

các thông tin tiện ích