Toàn tỉnh Khánh Hòa có 206 cơ sở chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn

Thứ Hai, 18/10/2021, 21:11 [GMT+7]

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 206 cơ sở chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 206 cơ sở chế biến thủy sản phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đi thị trường các nước trên thế giới được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chứng nhận đạt tiêu chuẩn ngành. Trong đó, có 149 cơ sở chế biến thủy sản tiêu thụ nội địa và 57 cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.


Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, hoạt động sản xuất, chế biến thủy sản của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức sản xuất tại các nhà máy, doanh nghiệp chế biến thủy sản còn gặp khó khăn trong việc thiếu nguyên liệu phục vụ chế biến để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.


B.L

.

các thông tin tiện ích