11:10, 15/10/2021

Cải thiện chỉ số PCI

Chiều 15-10, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa về việc cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

Chiều 15-10, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa về việc cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.


Tại cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng đánh giá, năm 2020, một số chỉ số thành phần PCI của tỉnh còn thấp, như: tính minh bạch (5,54 điểm), tính năng động của chính quyền (5,75), dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (5,41), thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (5,94)… Tuy nhiên, tiến độ cải thiện chỉ số đã bị chậm so với kế hoạch đề ra đầu năm. Vì vậy, tỉnh cần có các giải pháp cũng như triển khai nhanh các công việc nhằm cải thiện chỉ số PCI năm 2021.

 

ÔngLê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.


Theo bà Đặng Thị Thu Nguyệt - Trưởng đại diện VCCI Khánh Hòa, để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh cần xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DCI) trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của các chủ thể sản xuất, kinh doanh về năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.


Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã phối hợp với VCCI Khánh Hòa, các hội, hiệp hội DN để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN trên địa bàn tỉnh theo đúng quy chế phối hợp đã được ban hành. Hàng tháng Sở KH-ĐT báo cáo UBND tỉnh tình hình giải quyết khó khăn, kiến nghị chung của DN, đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp giải quyết. Vừa qua, Tổ công tác PCI đã có văn bản gửi các thành viên Tổ giúp việc của Tổ công tác PCI đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số PCI.

 

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, cải cách hành chính và thu hút đầu tư. Chính quyền sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc phục vụ người dân, DN nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép về phát triển kinh tế và kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt, tỉnh sẽ tiếp tục học hỏi cũng như phát triển các mô hình hay để nâng cao chỉ số PCI; quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm mầm khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Sanh Đương - Phó Giám đốc Sở Công Thương đề nghị, cần tổ chức hội nghị chuyên sâu để đánh giá lại kết quả thời gian qua và đưa ra giải pháp nâng cao các chỉ số PCI trong thời gian tới. Khi xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cần tạo thành các nhóm chỉ số để giao cho từng nhóm sở, ngành chứ không nên giao chỉ số cụ thể riêng lẻ cho từng sở, ngành. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, việc phân công nhiệm vụ theo các chỉ số thành phần còn chưa hợp lý bởi có chỉ số liên quan đến nhiều sở, ngành. Do đó, muốn cải thiện được chỉ số PCI năm 2021 cần phân công vai trò điều phối và có hành động cụ thể.


Theo ông Phan Nam Sách - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ DN (Sở KH-ĐT), thời gian qua, do dịch bệnh nên việc triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh chưa được như kế hoạch. Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh giao từng chỉ số cụ thể cho các sở, ngành có liên quan để các đơn vị này có trách nhiệm chính trong việc đưa ra giải pháp cải thiện. Sắp đến, Sở KH-ĐT sẽ trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với DN, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11-2021.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu các đơn vị nỗ lực phối hợp thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI. Tổ công tác, Tổ giúp việc cần đưa ra các giải pháp cụ thể để cải thiện các chỉ số có điểm thấp. Thời gian tới, UBND tỉnh và VCCI sẽ tổ chức hội nghị để bàn các giải pháp nâng cao chỉ số PCI. Từ ngày 5 đến 15-11, Tổ công tác thực hiện kiểm tra tại các địa phương, điểm nào tốt cần phát huy, điểm thấp phải đưa ra phương án khắc phục.


ĐÌNH LÂM