11:09, 23/09/2021

Điều chỉnh đầu tư công do dịch Covid-19

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất trình HĐND tỉnh về việc điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, có nhiều dự án sẽ bị giảm vốn nhằm dự phòng thu ngân sách không đạt do ảnh hưởng dịch bệnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất trình HĐND tỉnh về việc điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, có nhiều dự án sẽ bị giảm vốn nhằm dự phòng thu ngân sách không đạt do ảnh hưởng dịch bệnh.


Giảm vốn ở các dự án đang vướng mắc


Theo dự kiến, sẽ giảm 440,354 tỷ đồng trong nguồn vốn cấp tỉnh quản lý đối với các dự án bị vướng do thủ tục đầu tư chậm, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, dự án hết nhiệm vụ chi, dự án có vốn lớn trong năm 2021 nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp. Đồng thời, bổ sung hơn 440 tỷ đồng vào nguồn chưa phân bổ và nguồn vốn khắc phục lũ lụt nhằm dự phòng thu ngân sách không đạt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với nguồn vốn phân cấp do cấp huyện quản lý, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh giảm 213,669 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và 118,727 tỷ đồng từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất để đưa vào nguồn chưa phân bổ. Nguồn vốn tăng thu, kết dư, tiết kiệm chi ngân sách địa phương, vốn chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021 cũng sẽ giảm 15,785 tỷ đồng kế hoạch vốn các dự án hết nhiệm vụ chi và có tỷ lệ giải ngân thấp; bổ sung 10,931 tỷ đồng vào kế hoạch vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2021 để thanh toán khối lượng.

 

Thi công dự án Đập ngăn mặn sông Cái.

Thi công dự án Đập ngăn mặn sông Cái.


Đối với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vốn ODA, sẽ giảm vốn ở những dự án bị vướng trong giải phóng mặt bằng, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021. Tính lũy kế, riêng nguồn vốn ODA chuyển lại về Trung ương từ đầu năm đến nay hơn 403 tỷ đồng.


Ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, việc dự kiến điều chỉnh lần này đã đáp ứng các yêu cầu giảm kế hoạch vốn hầu hết các dự án bị vướng bồi thường giải tỏa, thủ tục đầu tư chậm, không có khả năng giải ngân hết vốn trong năm 2021. Sự điều chỉnh này tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có thời gian để xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải tỏa và hoàn thiện thủ tục, không gây áp lực giải ngân vốn; đồng thời giúp tăng kế hoạch vốn thanh toán khối lượng cho các dự án hoàn thành trong năm 2021; bổ sung vào nguồn chưa phân bổ nhằm dự phòng thu ngân sách không đạt.


Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ


Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công dù được các thành viên UBND tỉnh đồng tình, song có một số sở, ban, ngành vẫn còn băn khoăn đối với các dự án đang có tiến độ giải ngân tốt, nếu bị giảm vốn, chủ đầu tư sẽ gặp khó khăn khi thanh toán. Đặc biệt, với những dự án lớn, hiện đã ký hợp đồng khối lượng công việc với các đơn vị thi công, đến cuối năm sẽ không đủ vốn để thanh lý hợp đồng. Một số chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh giảm vốn ít hoặc không giảm và cam kết sẽ đạt tiến độ giải ngân 100% số vốn. Tuy nhiên, ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính giải thích: “Việc điều chỉnh vốn không hoàn toàn phụ thuộc tiến độ thi công và giải ngân. Đây là sự điều chỉnh để hài hòa giữa thu - chi, để cân đối ngân sách, nhất là trong điều kiện nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19”.

 

Thi công dự án Đập ngăn mặn sông Cái

Thi công dự án Đập ngăn mặn sông Cái


Bên cạnh việc điều chỉnh vốn, để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, chủ đầu tư quán triệt và thực hiện tốt công tác tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Chính phủ; không yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch.


UBND tỉnh cũng yêu cầu Tổ tư vấn, Tổ giúp việc tập trung xử lý và hoàn thành công tác bồi thường giải tỏa, thủ tục đầu tư của các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đã giao, xác định trách nhiệm cụ thể các cá nhân, tập thể có liên quan đến việc không hoàn thành giải ngân vốn năm 2021. Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành công tác kiểm đếm khối lượng giải tỏa, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, thẩm định giá đất bồi thường để trình UBND tỉnh phê duyệt.


Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để thực hiện đầu tư công hiệu quả, UBND tỉnh giao ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo hướng cắt giảm bớt vốn đầu tư nhưng đảm bảo ngân sách để giải ngân các dự án; đồng thời, các chủ đầu tư dự án đảm bảo khối lượng công việc để thanh toán. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý về tình hình thực hiện giải ngân và kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án. Sở chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 của các dự án chậm tiến độ thực hiện, không có khả năng giải ngân để bổ sung cho các dự án khác có nhu cầu cần đẩy nhanh tiến độ, giải ngân tốt.


Đình Lâm