10:09, 22/09/2021

Cổ phần hóa tại Khatoco: Xử lý dứt điểm điểm nghẽn nhà, đất

Ngày 22-9, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh để bàn về vấn đề cổ phần hóa tại Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco), mấu chốt là xử lý nhà đất mà đơn vị này đang quản lý.

 

Ngày 22-9, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh để bàn về vấn đề cổ phần hóa (CPH) tại Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco), mấu chốt là xử lý nhà đất mà đơn vị này đang quản lý.


Khó khăn trong xử lý nhà đất


Khatoco có 36 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh và 10 địa phương khác trên cả nước. Đến cuối năm 2020, có 31 cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng 5 cơ sở nhà, đất còn lại tại Hà Nội (1 cơ sở) và TP. Hồ Chí Minh (4 cơ sở), gần 1 năm qua, việc sắp xếp gặp rất nhiều khó khăn. Một số nhà, đất tuy đang được sử dụng vào mục đích thương mại nhưng lại chưa phù hợp với quy hoạch của địa phương. Đầu năm 2021, UBND tỉnh đã thống nhất phương án chuyển 5 cơ sở nhà, đất này cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính không đồng ý phương án này. Chính vì thế, quá trình CPH của Khatoco trong gần 1 năm qua không tiến triển được nhiều.

 

Hoạt động sản xuất tại Khatoco.

Hoạt động sản xuất tại Khatoco.


Ông Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, qua rà soát kết quả CPH doanh nghiệp thì công tác CPH Khatoco phải hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên, việc triển khai tại đơn vị này kéo dài, chậm tiến độ so với kế hoạch được phê duyệt do gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện xử lý nhà, đất của Khatoco và các công ty con tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ CPH, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo Khatoco phối hợp với các sở, ngành có liên quan sớm hoàn thành phê duyệt phương án xử lý nhà, đất để có cơ sở triển khai các bước lộ trình CPH theo quy định.


Nhằm đảm bảo tiến độ CPH Khatoco theo yêu cầu của Chính phủ và làm cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Khatoco đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ giữ lại phần nhà đất tại số 259A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Đối với 4 cơ sở nhà, đất còn lại thì không đưa vào tài sản CPH, bàn giao lại cho địa phương xử lý hoặc bán đấu giá sung công quỹ.


Cần các giải pháp cụ thể

 

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Nhằm đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, cũng như các thủ tục chuyển giao đất đai, Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thủ tục chuyển giao nhà đất cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trước ngày 30-9; Sở Tài chính có văn bản báo cáo Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính trước ngày 5-10.

Tại cuộc họp, đa phần các ý kiến đều thống nhất giữ lại cơ sở nhà đất tại số 259A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh để làm văn phòng đại diện cho Khatoco. Tuy nhiên, tại cơ sở nhà đất này, Khatoco đang cho thuê lại một phần để sử dụng hết công năng tòa  nhà nên các thành viên dự họp đề nghị Khatoco phải thanh lý hợp đồng cho phù hợp với quy định. Đối với 4 cơ sở nhà đất còn lại, dù thống nhất không đưa vào tài sản CPH nhưng để chuyển về cho địa phương quản lý hoặc bán đấu giá cũng rất phức tạp.


Ông Nguyễn Bé - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, đối với 4 cơ sở nhà, đất còn lại, qua xem xét hồ sơ và ý kiến đề xuất của Khatoco, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Khatoco phối hợp với các cơ quan chức năng của TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội rà soát quy hoạch, làm rõ thông tin quy hoạch của từng địa chỉ nhà, đất cụ thể và thực hiện sắp xếp theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng thì xây dựng phương án sắp xếp theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt. Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể nào về các trường hợp này, do đó, khi lập phương án, Khatoco cần phân tích thuận lợi và khó khăn một cách cụ thể để có hướng xử lý phù hợp.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng thống nhất giữ lại cơ sở nhà đất tại 259A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh làm văn phòng đại diện của Khatoco. Ông cũng đề nghị Khatoco thanh lý hợp đồng cho thuê tại phần nhà đất này trước ngày 30-10. 4 cơ sở nhà đất còn lại tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội, ông Lê Hữu Hoàng đồng ý với kiến nghị của Khatoco không tiếp tục đưa vào CPH mà sẽ chuyển về cho địa phương quản lý; đề nghị Khatoco sớm có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh theo hướng xử lý này trước ngày 25-9.


Đình Lâm