09:09, 20/09/2021

Vạn Ninh sản xuất khoảng 1.700ha lúa vụ mùa

Sau khi thu hoạch lúa hè thu, nông dân một số địa phương của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã bắt đầu xuống giống lúa vụ mùa.

Sau khi thu hoạch lúa hè thu, nông dân một số địa phương của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã bắt đầu xuống giống lúa vụ mùa.

 

Nông dân xuống giống làm vụ

Nông dân xuống giống vụ mùa


Năm nay, huyện có kế hoạch đưa vào sản xuất lúa vụ mùa với diện tích khoảng 1.700ha, chủ yếu tập trung tại các xã, thị trấn khu vực phía nam của huyện. Trong quá trình sản xuất, các địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và cơ sở dịch vụ làm đất vào các khu sản xuất khi thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm tiến độ sản xuất đề ra.


Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện, đến nay, nông dân đã xuống giống khoảng 300ha lúa vụ mùa; đồng thời tiếp tục thu hoạch các diện tích còn lại (khoảng 200ha) của lúa hè thu.THANH HẢI