09:09, 20/09/2021

Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 17-9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123 về hóa đơn, chứng từ. Xung quanh vấn đề này, ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh cho biết:

Ngày 17-9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123 về hóa đơn, chứng từ. Xung quanh vấn đề này, ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 

Ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
Ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa


- Thông tư quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử (HĐĐT); đồng thời quy định HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.


Thông tư cũng quy định một số nội dung về hóa đơn giấy, gồm: tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn do Cục Thuế đặt in; việc sử dụng biên lai thu thuế, phí, lệ phí của cơ quan thuế đối với cá nhân và hướng dẫn xử lý chuyển tiếp.


- Việc triển khai HĐĐT theo Nghị định số 123 và Thông tư số 78 được tiến hành như thế nào, thưa ông?


- Trước hết, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh, thành phố tập trung rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại HĐĐT theo quy định. Cục Thuế tỉnh, thành thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT, sẵn sàng cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để lập, chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, gửi HĐĐT cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng HĐĐT.


Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế các quy định về HĐĐT; công bố đường dây nóng tại cục và chi cục thuế. Đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện HĐĐT để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương.


- Xin ông cho biết thời gian thi hành Thông tư 78?


- Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2022, song Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 1-7. Riêng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập HĐĐT để sử dụng và truyền dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến cơ quan thuế thì mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 23 Nghị định 123.


- Việc thực hiện HĐĐT có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?


- Việc sử dụng HĐĐT giúp doanh nghiệp giảm chi phí so với sử dụng hóa đơn giấy; giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế; khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy; tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ. Đối với cơ quan thuế và cơ quan khác, việc sử dụng HĐĐT giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, giảm chi phí quản lý, giảm thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay. Từ đó, góp phần ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế. Đối với xã hội, việc sử dụng HĐĐT góp phần khắc phục được tình trạng gian lận, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên), làm giả hóa đơn…


- Xin cảm ơn ông!


C.VÂN (Thực hiện)