09:08, 04/08/2021

Không để đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19.

 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá cụ thể tình hình sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ các loại nông sản chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ tháo gỡ.

 

Người dân mua hàng tại siêu thị Go ngày 24-7.

Người dân mua hàng tại siêu thị Go ngày 24-7.

 

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Y tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để duy trì, ổn định sản xuất, tiêu thụ nông sản, không để đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu, không để xảy ra tình trạng tồn đọng sản phẩm không tiêu thụ được cũng như việc trục lợi, tăng giá nông sản làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh việc tiêu thụ nội thị, nội tỉnh, liên tỉnh, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-8.


H.Đ