10:08, 04/08/2021

Giảm tiền điện 2 tháng cho người dân ở nơi giãn cách theo Chỉ thị 16

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đang triển khai thủ tục giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại thời điểm ngày 30-7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đang triển khai thủ tục giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại thời điểm ngày 30-7.

 

Thu thập dữ liệu chỉ số tiêu thụ điện.

Thu thập dữ liệu chỉ số tiêu thụ điện.


Mức giảm sẽ là 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng dùng điện dưới 200kWh/tháng và giảm 10% (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng dùng trên 200kWh/tháng. Thời gian giảm trong 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và 9-2021. Việc giảm tiền điện sẽ được thực hiện ngay trong tháng 8 và số tiền giảm được khấu trừ trực tiếp trên hóa đơn tiền điện.


Bên cạnh đó, các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế sẽ được hỗ trợ giảm tiền điện. Cụ thể, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu chi phí của người phải cách ly sẽ được hỗ trợ giảm 100% tiền điện. Các bệnh viện nếu chỉ sử dụng một phần hoặc 1 khoa để phục vụ điều trị Covid-19 thì chỉ được xem xét giảm tiền điện ở khu vực đó. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện kéo dài 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến  tháng 12-2021.


Đ.Lâm