11:06, 01/06/2021

Nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ liên kết chuỗi tiêu thụ xoài

Sáng 1-6, Công ty TNHH Vạn Hương (TP. Nha Trang) - chủ dự án phối hợp với các đơn vị Trung ương và các sở, ngành liên quan nghiệm thu bước đầu dự án "Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất sơ chế, bảo quản, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị cây xoài Khánh Hòa".

Sáng 1-6, Công ty TNHH Vạn Hương (TP. Nha Trang) - chủ dự án phối hợp với các đơn vị Trung ương và các sở, ngành liên quan nghiệm thu bước đầu dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất sơ chế, bảo quản, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị cây xoài Khánh Hòa”.

 
Dự án gồm 2 hợp phần: Xây dựng mô hình liên kết doanh nghiệp - nông dân canh tác xoài Úc theo hướng nông nghiệp tốt và Xây dựng mô hình sơ chế, bảo quản xoài theo công nghệ bao gói khí điều biến. Kết quả đã xây dựng được vùng trồng quy mô 70,6ha tại xã Cam Thành Bắc, xã Cam Hải Tây và thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm) theo quy trình VietGAP, tăng cường hiệu quả sản xuất sạch phục vụ thu mua, chế biến. Đồng thời, dự án xây dựng ứng dụng công nghệ mới thu mua xoài 8 tấn/ngày, lập dây chuyền sơ chế xoài, kéo dài thời gian bảo quản 40 ngày. Tổng sản lượng thu mua, bảo quản đạt hơn 200 tấn, bảo quản kho lạnh cung cấp thị trường. Dự án được các cấp, ngành đánh giá đạt yêu cầu, sẽ triển khai, nhân rộng trong thời gian tới.


Đây là dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.


V.L