10:06, 01/06/2021

Các đơn vị chủ rừng nhà nước trồng mới 150ha rừng

Theo thống kê của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 5, nhờ thời tiết có mưa dông nên các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiến hành trồng mới 150ha rừng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tập trung chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng…

 

Theo thống kê của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 5, nhờ thời tiết có mưa dông nên các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiến hành trồng mới 150ha rừng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tập trung chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng…


Cũng trong tháng 5, các đơn vị khai thác gỗ từ rừng trồng được 9.938m3, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước do diện tích rừng chưa đến tuổi khai thác, sản lượng củi được 1.524ste, giảm 11,86%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng được 26.569,3m3, giảm 19,85% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi 6.865ste, giảm 10,53%.


B.L