10:05, 13/05/2021

Vạn Ninh: Thu hoạch khoảng 3.040 ha lúa đông xuân

Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch khoảng 3.040ha lúa đông xuân, năng suất ước đạt 81 tạ/ha.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch khoảng 3.040ha lúa đông xuân, năng suất ước đạt 81 tạ/ha.

 

Nông dân huyn Vn Ninh thu hoch lúa.

Nông dân huyện Vạn Ninh thu hoạch lúa.


Theo đó, một số xã phía bắc của huyện như: Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Bình đã hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân. Trong đó, có nhiều xã đạt năng suất cao như: Vạn Phước 90,8 tạ/ha, Vạn Long 85,3 tạ/ha, Vạn Khánh 85,3 tạ/ha. Đối với khoảng 750ha diện tích lúa đông xuân còn lại, chủ yếu tại các xã phía nam huyện, nông dân các địa phương tiếp tục chăm sóc, lúa đang chín và chuẩn bị cho thu hoạch.


Bên cạnh được mùa, nông dân trên địa bàn huyện còn phấn khởi khi giá bán lúa cao và duy trì ổn định, mang lại lợi nhuận cao cho người trồng lúa. Hiện giá bán lúa dao động từ 6.200 đồng/kg đến 7.000 đồng/kg.

 

Thanh Hải