10:05, 13/05/2021

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến tình hình phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều  khó khăn. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2021, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng bộ.

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) gặp nhiều  khó khăn. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu KT-XH của năm 2021, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng bộ.


Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp


4 tháng đầu năm, do tiếp tục ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên đa số các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh chưa đạt, trong đó nhiều chỉ tiêu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, doanh thu hoạt động du lịch đạt hơn 1.595 tỷ đồng, giảm 51,1%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 373,9 triệu USD, giảm 21,9%; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa gần 205,2 triệu USD giảm 14,4%. Điểm sáng là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 0,36% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 23.164 tỷ đồng, tăng 9,9%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gần 5.364 tỷ đồng, bằng 39% dự toán, tăng 6,5%; trong đó thu nội địa hơn 4.581 tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, tăng 8%. UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 trong các tình huống; quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh.

 

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.


Theo ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, triển khai, sáng chế; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trong tình hình dịch bệnh, cơ quan thuế mở rộng các dịch vụ khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Lãnh đạo tỉnh chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để đưa Khánh Hòa vào nhóm điều hành khá so với cả nước. Các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo điểm đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh.


Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm


Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục đề ra những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Đó là, toàn tỉnh triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Cùng với đó, tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; có kịch bản ứng phó với tác động của dịch Covid-19. Cùng với đó, triển khai đồng bộ và gấp rút công tác lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong; Đề án về cơ chế, chính sách phát triển Khu Kinh tế Vân Phong; xây dựng Đề án tổng kết Kết luận số 53 của Bộ Chính trị… Toàn tỉnh tập trung hoàn thành tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh; khẩn trương ổn định hoạt động chính quyền các cấp sau bầu cử.

 

Cảng Cam Ranh.
Cảng Cam Ranh.


Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ xác định giá đất của các dự án trong và ngoài ngân sách; đôn đốc triển khai các công trình trọng điểm, nhất là các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Lãnh đạo tỉnh sẽ kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư để triển khai dự án thuận lợi. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân; cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về các chương trình phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021 - 2026; thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; ổn định hoạt động các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đã được duyệt; tập trung khắc phục các sai phạm sau kiểm tra, thanh tra; tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.


ĐÌNH LÂM