10:05, 10/05/2021

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Để đầu tư bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo độ che phủ rừng đến năm 2025 đạt hơn 46,5% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư 5 dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng. 

Để đầu tư bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đảm bảo độ che phủ rừng đến năm 2025 đạt hơn 46,5% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư 5 dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để các chủ rừng nhà nước thực hiện các công trình lâm sinh phát triển rừng, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ bảo vệ rừng.


Hiệu quả từ các dự án đầu tư


Theo ông Nguyễn Phước Bảo Cảnh - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý (BQL) Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà được thực hiện dự án Đầu tư lâm sinh khu vực Hòn Bà giai đoạn 2016 - 2020. Từ dự án này, cơ sở hạ tầng, vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phát triển rừng của khu bảo tồn đã được xây dựng, sửa chữa khang trang; từ nguồn vốn này, đơn vị đã thực hiện trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng phân khu phục hồi sinh thái các loài cây bản địa với diện tích 30ha; chăm sóc nuôi dưỡng rừng trồng sau khép tán với diện tích 199,22ha; chăm sóc rừng trồng bảo tồn chuyển vị 20 loài cây bản địa đặc hữu, quý, hiếm với diện tích 3ha. Trong khi đó, công tác bảo vệ rừng được thực hiện ngày càng tốt, do vậy số vụ vi phạm vào rừng tại khu bảo tồn đã ngày càng giảm, chất lượng rừng đã được tăng lên; tình hình phá rừng, phát rẫy hàng năm giảm.

 

Nhiều năm qua, diện tích rừng  tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà luôn được bảo vệ tốt.

Nhiều năm qua, diện tích rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà luôn được bảo vệ tốt.


Giai đoạn 2016 - 2020, BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa được đầu tư 3 dự án: Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Cam Lâm - Cam Ranh; Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Khánh Sơn; Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Cam Lâm - Cam Ranh, Khánh Sơn. Nhờ đó, đơn vị đã quản lý, bảo vệ chặt chẽ hơn; tình trạng phát rừng làm nương rẫy và khai thác lâm sản trái phép được hạn chế; người dân tham gia tích cực vào công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tham gia trồng rừng sản xuất nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái…


Tương tự, các chủ rừng nhà nước khác cũng được đầu tư các dự án bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn 2016 - 2021. Trên cơ sở hiệu quả mà các dự án đầu tư mang lại các đơn vị đã xây dựng phương án quản lý rừng bền vững đối với lâm phận được giao; đây là cơ sở để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua chủ trương đầu tư các dự án bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn 2021 - 2025.  

 

rồng mới rừng phòng hộ tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa.

Trồng mới rừng phòng hộ tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa.


5 dự án bảo vệ và phát triển rừng


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 46,5%. Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI đã thông qua chủ trương đầu tư 5 dự án bảo vệ và phát triển rừng trong toàn tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ nay cho đến năm 2025. Các dự án được giao cho các đơn vị: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương, Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa, BQL rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa và BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà làm chủ đầu tư.


Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa chia sẻ: “Giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị sẽ được đầu tư 10,35 tỷ đồng để thực hiện công tác lâm sinh phát triển rừng như: Trồng mới hơn 222ha rừng phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên hơn 196ha, chăm sóc hơn 222ha rừng thông trồng. Đối với xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng, sẽ duy tu bảo dưỡng ranh cản lửa dài hơn 372km thuộc rừng phòng hộ và hơn 48km rừng sản xuất; sửa chữa 3 trạm quản lý bảo vệ rừng… Đây là những hạng mục đầu tư quan trọng giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển 30.212ha rừng, đất rừng được giao thuộc 55 tiểu khu trải dài trên địa phận hành chính 12 xã ở Cam Lâm, Cam Ranh và Khánh Sơn. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ độ che phủ rừng trong lâm phận ban quản lý sẽ đạt 74,34%”.


Tương tự, từ chủ trương đầu tư các dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025, BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà sẽ được đầu tư 2 tỷ đồng; BQL rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa sẽ được đầu tư 5,88 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương sẽ được đầu tư 9 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa sẽ được đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng để thực hiện các công trình lâm sinh phát triển rừng. Lãnh đạo các đơn vị chia sẻ, đây là nguồn lực lớn để giúp các đơn vị hoàn thành mục tiêu nâng độ che phủ rừng đến năm 2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương lên 91%; Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa lên 83,27%; BQL rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa lên 80%... Ngoài ra, hàng năm còn tăng cường chức năng phòng hộ, giữ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất tại các địa phương; tạo vành đai xanh bảo vệ môi trường; tạo thêm việc làm cho lao động địa phương…


HẢI LĂNG