10:05, 10/05/2021

Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác được 16.630m3

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong tháng 4-2021, sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng trong toàn tỉnh đạt hơn 3.000m3, giảm hơn 36,8% so cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác được gần 1.400ster, giảm 15,72%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng được 16.630m3, giảm 20,52% so cùng kỳ năm trước; khai thác củi 5.341ster, giảm 10,14%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 4-2021, sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng trong toàn tỉnh đạt hơn 3.000m3, giảm hơn 36,8% so cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác được gần 1.400ster, giảm 15,72%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng được 16.630m3, giảm 20,52% so cùng kỳ năm trước; khai thác củi 5.341ster, giảm 10,14%.


Cũng liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, trong cao điểm mùa khô năm nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương, làm rẫy; chống chặt, phá rừng, tàng trữ và vận chuyển lâm sản trái phép; tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ và phát triển rừng.


H.L