12:05, 18/05/2020

Mời tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử

Mới đây, Sở Công Thương Khánh Hòa thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc đăng ký tham gia Sàn giao dịch Thương mại điện tử Khánh Hòa. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các doanh nghiệp có thể phản ánh về Sở Công Thương để được hỗ trợ hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Mới đây, Sở Công Thương Khánh Hòa thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc đăng ký tham gia Sàn giao dịch Thương mại điện tử Khánh Hòa. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các doanh nghiệp có thể phản ánh về Sở Công Thương để được hỗ trợ hướng dẫn và xử lý kịp thời.


Được biết, Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh được Sở Công Thương triển khai xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2019, có địa chỉ truy cập: http://khanhhoatrade.gov.vn. Sàn giao dịch thương mại điện tử ra đời nhằm tạo ra môi trường trung gian kết nối hoạt động giao thương của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh với nhau; kết nối các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế với các doanh nghiệp của tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đăng tải thông tin quảng bá sản phẩm và thực hiện mua bán trực tuyến thông qua Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh.


Dự kiến đầu tháng 7, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn sử dụng Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu sản phẩm.


Hạ Linh