09:05, 11/05/2020

Hơn 1.600 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến đầu tháng 5, toàn tỉnh có 1.664 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến đầu tháng 5, toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.664 doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, các DN trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, du lịch bị ảnh hưởng nặng nhất, chiếm tới 33,5%. Tiếp đó là các DN trong lĩnh vực kinh doanh thương mại (chiếm 21,6%), xây dựng (chiếm 13,8%), sản xuất, chế biến (khoảng gần 11%). Các lĩnh vực dịch vụ sân bay, quảng cáo, vui chơi, spa, vệ sinh, giặt là, vận tải, bất động sản bị ảnh hưởng nhưng không nhiều.


Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có 1.211 hộ, cá nhân bị ảnh hưởng. Nặng nề nhất là các hộ, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh thương mại (chiếm 52,5%); tiếp đến là hộ, cá nhân trong lĩnh vực dịch vụ (chiếm 16,5%); các hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, du lịch chiếm 11,7%. Ngoài ra, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh vận tải cũng bị tác động nhưng tỷ lệ thấp hơn.


Hạ Linh