09:05, 11/05/2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,18%

Theo thống kê của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 ước giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất vẫn tăng khoảng 4,18% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 40,14%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,02%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 3,48%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,30%.

Theo thống kê của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 ước giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất vẫn tăng khoảng 4,18% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 40,14%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,02%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 3,48%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,30%.


Ngoài ra, một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước như: Thuốc lá tăng 38,92%; sản xuất đường tăng 25,37%; sản xuất phương tiện vận tải tăng hơn 17%. Sản xuất đồ uống không cồn tuy tăng ít nhưng vẫn đạt gần 12%... Đáng chú ý, một số sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng rất cao như: đường tinh luyện tăng 52,37%; điện sản xuất tăng 28,49%; đá xây dựng khác tăng 40,46%; thuốc lá có đầu lọc tăng 38,92%.


Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp sản xuất bia, sợi, trang phục giảm, chế biến và bảo quản thủy sản giảm mạnh; ngành ít nhất giảm khoảng 12%, ngành giảm sâu nhất lên đến hơn 40%.


Nhật Minh