10:04, 09/04/2020

Ninh Hòa: Thu mua hơn 90.000 tấn mía nguyên liệu

Theo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), đến nay, 2 công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Ninh Hòa và Cổ phần Đường Việt Nam đã thu mua hơn 90.000 tấn mía nguyên liệu tại địa phương. Niên vụ mía năm nay, năng suất bình quân chỉ đạt 28,5 tấn/ha, giảm khoảng 22 tấn, tương đương 50% so với cùng kỳ, chữ đường bình quân 10,12 CCS. 
 

Theo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), đến nay, 2 công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Ninh Hòa và Cổ phần Đường Việt Nam đã thu mua hơn 90.000 tấn mía nguyên liệu tại địa phương. Niên vụ mía năm nay, năng suất bình quân chỉ đạt 28,5 tấn/ha, giảm khoảng 22 tấn, tương đương 50% so với cùng kỳ, chữ đường bình quân 10,12 CCS. 
 
Nguyên nhân năng suất mía giảm là do hạn hán kéo dài, giá mía nguyên liệu không tăng nhưng chi phí sản xuất tăng, cây mía không đem lại hiệu quả khiến người trồng mía thờ ơ. 
 
V.L