10:04, 09/04/2020

482 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động

Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 1-1 đến 16-3, toàn tỉnh có 312 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký 1.623,56 tỷ đồng, giảm 14,29% về số DN và tăng 24,78% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 1-1 đến 16-3, toàn tỉnh có 312 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký 1.623,56 tỷ đồng, giảm 14,29% về số DN và tăng 24,78% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh có 172 DN quay trở lại hoạt động, giảm 22,87% so cùng kỳ năm trước, 482 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 61,74%; 54 DN đã giải thể, giảm 41,94%. 
 
Theo đánh giá, so với quý IV/2019, quý I/2020 có 10,45% số DN có đơn đặt hàng mới tăng; 74,63% số DN có đơn đặt hàng giảm và 14,92% số DN có số đơn đặt hàng ổn định.
 
H.DUNG