Khánh Hòa có 440 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Thứ Hai, 30/03/2020, 22:50 [GMT+7]

Khánh Hòa có 440 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản, đến thời điểm này, toàn tỉnh Khánh Hòa có 440 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong đó, toàn bộ 34 tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên đã lắp đặt xong, số còn lại là các tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m. Qua theo dõi và thông tin từ các chủ tàu, các thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định, tự động báo cáo vị trí tàu theo tần suất 2 giờ/lần, truy xuất được các dữ liệu, báo cáo theo quy định.


Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn gần 200 tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m chưa lắp đặt xong thiết bị giám sát hành trình. Trong số này, có nhiều chủ tàu đã đăng ký lắp đặt trước ngày 1-4, nhưng do tàu cá vẫn đang hoạt động trên biển nên khi về bờ sẽ tiến hành lắp đặt. Chi cục Thủy sản đang tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra việc lắp đặt thiết bị này, nhất là đối với nhóm tàu cá hoạt động nghề lưới kéo và các tàu không tham gia khai thác vùng biển xa theo Quyết định 48/2010 của Thủ tướng Chính phủ.


B.L

.

các thông tin tiện ích