Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thứ Hai, 10/02/2020, 23:14 [GMT+7]

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020.


UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách theo Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Trong đó, cơ quan thuế, hải quan theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời; chủ động rà soát, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN.


UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách và UBND các huyện, thị xã, thành phố chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý NSNN. Đến ngày 30-6-2020, những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì kiên quyết cắt giảm để bổ sung dự phòng ngân sách. Từ ngày 1-7-2020, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng/tháng nên các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương để thực hiện. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN…


N.D

 

.

các thông tin tiện ích