Đề xuất củng cố, xây dựng 19 công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách

Thứ Hai, 10/02/2020, 23:18 [GMT+7]

Đề xuất củng cố, xây dựng 19 công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách

Qua kiểm tra, rà soát, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 19 công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách cần sớm triển khai (gồm 4 hồ chứa nước, 13 kè, đập chống sạt lở và 2 hệ thống kênh tiêu thoát lũ) nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của địa phương. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư xây dựng các công trình trên là rất lớn, trong khi nguồn nhân lực của tỉnh còn hạn chế.


Với tình hình đó, UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa, với kinh phí 3.230 tỷ đồng để triển khai xây dựng các công trình trên nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có thiên tai xảy ra.


Được biết, trong các năm qua, tỉnh đã tập trung đầu tư nhiều công trình phòng, chống, khắc phục thiên tai với tổng kinh phí gần 2.100 tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 900 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương 1.200 tỷ đồng), trong đó có 11 công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách về hồ đập, kè chống sạt lở.


Duy Nhật

 

.

các thông tin tiện ích