Cổ phần hóa tại Khatoco: 36 cơ sở nhà đất đang được xem xét

Chủ Nhật, 09/02/2020, 22:46 [GMT+7]

Cổ phần hóa tại Khatoco: 36 cơ sở nhà đất đang được xem xét

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, quá trình cổ phần hóa tại Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) đang được tiến hành theo chỉ đạo của Chính phủ. Tổng công ty đang triển khai công tác xây dựng, trình phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý 36 cơ sở nhà đất.

 

Dây chuyền sản xuất của Khatoco.

Dây chuyền sản xuất của Khatoco.


Cụ thể, 11 cơ sở nhà đất của Khatoco tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ đang trình Bộ Tài chính xem xét. 6 cơ sở nhà đất tại các tỉnh: Phú Yên, Quảng Nam, Gia Lai, Đồng Nai và Đắk Lắk cơ bản đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Riêng 19 cơ sở nhà đất trên địa bản tỉnh đang được UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.


HẠ LINH

 

.

các thông tin tiện ích