Thí điểm mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp

Thứ Năm, 30/01/2020, 22:28 [GMT+7]

Thí điểm mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp thông qua doanh nghiệp, hợp tác xã.


Dự án nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với chế biến và thị trường; sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị; xây dựng và phát triển thương hiệu, tăng sức cạnh tranh sản phẩm nông sản hàng hóa, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2019 - 2020 sẽ triển khai mô hình thí điểm tại một số vùng sản xuất hàng hóa nông sản tập trung trên địa bàn tỉnh. Mặt hàng nông sản đưa vào mô hình thí điểm là sầu riêng Khánh Sơn. Trước mắt chọn 2 đơn vị làm thí điểm là Hợp tác xã cây ăn quả Sơn Bình và Tổ hợp tác cây ăn quả Tô Hạp.


Để triển khai hiệu quả các mô hình thí điểm này, dự án cũng đã đề ra các nhóm giải pháp như: nhóm giải pháp về quy hoạch phát triển sản xuất những mặt hàng nông sản chủ yếu; nhóm giải pháp về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với chủ thể tham gia mô hình thí điểm; nhóm giải pháp về phát triển hạ tầng thương mại để tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia mô hình thí điểm mở rộng mạng lưới kinh doanh; nhóm giải pháp về bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, liên minh hợp tác xã, hợp tác xã… tham gia mô hình...


Thanh Hiền

 

.

các thông tin tiện ích