Toàn tỉnh Khánh Hòa hạ thủy 30 tàu cá

Thứ Tư, 09/01/2019, 23:34 [GMT+7]

Toàn tỉnh Khánh Hòa hạ thủy 30 tàu cá

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo các Nghị định 67, 17, đến nay, toàn tỉnh đã hạ thủy 30 tàu (27 tàu đóng mới, 3 tàu cải hoán) và đang đóng mới 1 tàu. Đồng thời, thực hiện Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, trong năm 2018, toàn tỉnh tiến hành 3 đợt thẩm định, xét duyệt, hỗ trợ xăng dầu, thiết bị, máy thông tin liên lạc, hợp đồng bảo hiểm cho 1.924 chuyến biển của 515 tàu cá với tổng kinh phí gần 146 tỷ đồng.


Năm 2018, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh xấp xỉ 98.000 tấn, tăng 2,83% so với năm trước; sản lượng thủy sản nuôi trồng gần 10.500 tấn, giảm 16,77%. Diện tích nuôi trồng thủy sản gần 4.000ha, giảm 17,9%, chủ yếu do ngư dân chưa đủ điều kiện tái đầu tư sau thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích