Đẩy mạnh công tác thanh toán vốn đầu tư

Thứ Tư, 08/08/2018, 22:39 [GMT+7]

Đẩy mạnh công tác thanh toán vốn đầu tư

Trước tình hình một số dự án chưa thực hiện giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân còn rất thấp, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án khẩn trương rà soát tình hình thực hiện vốn đầu tư, chủ động làm việc với các nhà thầu, sớm hoàn thành thủ tục để tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, tập trung giải quyết vướng mắc phát sinh trong khâu thanh toán vốn theo đúng quy định pháp luật, Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thanh toán vốn đầu tư để tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo đến cuối năm 2018 phải hoàn thành công tác giải ngân theo kế hoạch vốn đã giao.


Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra thực tế các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã bố trí vốn trong kế hoạch năm 2018 nhưng tiến độ chậm, không đảm bảo khả năng giải ngân hết số vốn đã giao; tham mưu điều chỉnh, chuyển vốn bổ sung cho các dự án trọng điểm, các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng thiếu vốn thanh toán.


Vân Hồng

 

.

các thông tin tiện ích