Nghiệm thu đề tài quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy

Thứ Tư, 13/11/2019, 22:50 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy

Ngày 13-11, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy Strombus canarium (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa. Đề tài do Thạc sĩ Vũ Trọng Đại - Trường Đại học Nha Trang và các cộng sự thực hiện từ tháng 6-2017 đến 6-2019.


Đề tài đã xây dựng thành công quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy phù hợp với điều kiện tự nhiên của Khánh Hòa, với các chỉ tiêu như: Tỷ lệ bố mẹ thành thục sinh dục hơn 85%; tỷ lệ thụ tinh hơn 97%; tỷ lệ nở hơn 93%; tỷ lệ sống tới giai đoạn ấu trùng veliger hơn 70%; tỷ lệ sống tới giai đoạn ấu trùng spat khoảng 20%; tỷ lệ sống giai đoạn ốc giống cấp 1 (cỡ 2 - 3mm) khoảng 11%; tỷ lệ sống đến giai đoạn ốc giống cấp 2 (cỡ 7 - 12mm) từ 6 đến 7%. Qua 3 đợt sản xuất, đề tài đã thu được 640.000 con giống ốc cấp I (cỡ 2 - 3mm) và 63.203 con giống ốc cấp 2 (cỡ 8 - 12mm).


Kết quả của đề tài bổ sung thêm những tư liệu, hiểu biết về một đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, góp phần chủ động cung cấp con giống cho người nuôi, tiến tới hình thành và phát triển nghề nuôi thương phẩm ốc nhảy tại địa phương.


KHÁNH HÀ

.

các thông tin tiện ích