Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Thứ Tư, 10/08/2022, 15:38 [GMT+7]
Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian tựu trường sớm nhất sẽ trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng.
 
 
 
 
Theo TTXVN