06:05, 09/05/2022

Hơn 215,74 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 8/5/2022 có 584.472 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 215.743.796 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.500.593 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.387.941 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 1.855.262 liều.
 

Trong ngày 8/5/2022 có 584.472 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 215.743.796 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.500.593 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.387.941 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 1.855.262 liều.
 
Theo TTXVN