07:01, 04/01/2022

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 3-1 đến 7 giờ ngày 4-1)

Sáng 4-1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 3-1 đến 7 giờ ngày 4-1, toàn tỉnh ghi nhận thêm 265 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 

Sáng 4-1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 3-1 đến 7 giờ ngày 4-1, toàn tỉnh ghi nhận thêm 265 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Đ.T