Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ các địa phương về Khánh Hòa

Thứ Hai, 04/10/2021, 18:36 [GMT+7]

 

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa