05:09, 11/09/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 11-9)

Chiều 11-9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 11-9, toàn tỉnh ghi nhận thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 11-9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 11-9, toàn tỉnh ghi nhận thêm 17  ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

Đ.T