10:05, 05/05/2021

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

    

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa

khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026