Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Tư, 05/05/2021, 22:16 [GMT+7]

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa

khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026