10:05, 05/05/2021

Người kết thúc cách ly tập trung phải được quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa ra công điện hỏa tốc về thực hiện nghiêm các quy định cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, người kết thúc cách ly tập trung phải được quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.
 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa ra công điện hỏa tốc về thực hiện nghiêm các quy định cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, người kết thúc cách ly tập trung phải được quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.

 

 
 
Theo TTXVN