10:12, 11/12/2020

Ngày 17/12/2020, Việt Nam tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện giai đoạn 1

Ngày 17/12/2020, Việt Nam sẽ tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện đủ điều kiện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1.
 

Ngày 17/12/2020, Việt Nam sẽ tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện đủ điều kiện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1.

 

Theo TTXVN