10:12, 09/12/2020

10 kỳ đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Kể từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ nhất (năm 1952) đến nay, đã có hàng nghìn điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực và từng thời kỳ được tuyên dương. Ngày 9 và 10/12/2020, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Kể từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ nhất (năm 1952) đến nay, đã có hàng nghìn điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực và từng thời kỳ được tuyên dương. Ngày 9 và 10/12/2020, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

 
 
Theo TTXVN