10:12, 08/12/2020

Tác động của COVID-19 đến kinh tế toàn khu vực ASEAN

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở hầu khắp các lĩnh vực, khiến GDP của nhiều nước thành viên dự báo sẽ tăng trưởng âm trong năm 2020.
 

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở hầu khắp các lĩnh vực, khiến GDP của nhiều nước thành viên dự báo sẽ tăng trưởng âm trong năm 2020.

 

 
 
Theo TTXVN