04:12, 06/12/2020

Việt Nam sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine COVID-19 từ ngày 10/12/2020

Đến thời điểm này, các nhà sản xuất vaccine COVID-19 trong nước đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ triển khai nghiên cứu tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng. Từ ngày 10/12/2020 tới đây, Việt Nam sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine COVID-19.
 

Đến thời điểm này, các nhà sản xuất vaccine COVID-19 trong nước đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ triển khai nghiên cứu tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng. Từ ngày 10/12/2020 tới đây, Việt Nam sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine COVID-19.

 

 
 
Theo TTXVN