Kết quả một năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia (9/12/2019 - 9/12/2020)

Thứ Năm, 10/12/2020, 15:46 [GMT+7]
Sau 1 năm vận hành (9/12/2019 - 9/12/2020), Cổng Dịch vụ công quốc gia đã trở thành kênh hữu hiệu nhất “hiện đại hóa” thủ tục hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ.

 

 
 
Theo TTXVN