Hơn 50 hoạt động trong chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày 8-3, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định số 643 về việc phê duyệt chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019.

Đài Tiếng nói Việt Nam là đơn vị bảo trợ thông tin, tuyên truyền Năm Du lịch Quốc gia 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý chọn Đài Tiếng nói Việt Nam làm đơn vị bảo trợ thông tin, tuyên truyền Năm Du lịch Quốc gia 2019 với kinh phí 225 triệu đồng.     

Chương trình Năm Du lịch quốc gia và Festival Biển 2019: Cần sớm chốt lại quy mô các sự kiện

Chiều 7-3, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các vị trong Thường trực UBND tỉnh họp nghe báo cáo việc chuẩn bị chương trình Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển  2019.  

 
.

các thông tin tiện ích