VietKings sẽ tìm kiếm, xác nhận 10 kỷ lục tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) tìm kiếm, xác nhận 10  kỷ lục Việt Nam tại Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa  2019.  

Đẩy mạnh công tác truyền thông về Năm Du lịch Quốc gia

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về Năm Du lịch Quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa.  

       
      .

      các thông tin tiện ích