18:29, 02/04/2024

Diễn đàn chính sách địa phương về “Phát triển du lịch xanh và bền vững” sẽ diễn ra vào ngày 26-4

XUÂN THÀNH

Chiều 2-4, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề “Phát triển du lịch xanh và bền vững”.Tại cuộc họp, việc tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề “Phát triển du lịch xanh và bền vững” sẽ giúp tỉnh bổ sung thêm các luận cứ khoa học, đánh giá đúng thực tiễn về tiềm năng phát triển du lịch xanh; qua đó sẽ giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các giải pháp, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch xanh và bền vững… Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị cho diễn đàn và ý kiến của các thành viên, Phó Chủ tịch UBND Đinh Văn Thiệu đề nghị Sở Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh nội dung trao đổi tại diễn đàn này, trong đó cần bổ sung thêm các vấn đề về: Kết nối, phát huy giá trị các di sản văn hóa, các sự kiện điện ảnh, thể thao để phát triển du lịch bền vững; phát triển du lịch biển gắn với bảo vệ môi trường biển; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch thông minh… Xây dựng phương án lễ tân, khánh tiết đảm bảo chu đáo; báo cáo UBND tỉnh những khó khăn trong quá trình triển khai để tỉnh có phương án tháo gỡ kịp thời, hiệu quả.

Theo Sở Du lịch, Diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề “Phát triển du lịch xanh và bền vững” sẽ có khoảng 150 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương và của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu du lịch ở Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch... Tại diễn đàn các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp du lịch sẽ trình bày các tham luận và thảo luận xoay quanh các nội dung: Tiềm năng, cơ hội đột phá phát triển du lịch xanh và bền vững tại Khánh Hòa; cơ chế, chính sách phát triển du lịch xanh theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững tại tỉnh; sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc hành động, góp sức thực hiện phát triển du lịch xanh và bền vững; Giải pháp phát triển du lịch thông minh tại Khánh Hòa…

Theo kế hoạch, Diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề “Phát triển du lịch xanh và bền vững” sẽ diễn ra vào sáng 26-4-2024 tại TP. Nha Trang.

XUÂN THÀNH