09:03, 04/03/2022

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch

Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn gửi Chánh Thanh tra sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố về việc thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch.

Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn gửi Chánh Thanh tra sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố về việc thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch.


Theo đó, nhằm đảm bảo việc mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn, chất lượng, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ ngày 15-3, Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch yêu cầu Chánh Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn  hóa - Thể  thao và Du lịch… chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo sở về việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị đón khách du lịch của các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch nhằm chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, các dịch vụ du lịch để sẵn sàng đón khách. Trong đó, tập trung xây dựng và thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19; xử lý tình huống khách du lịch mắc Covid-19; chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ; nguồn nhân lực du lịch… Thanh tra các sở quản lý về du lịch chú trọng thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, nhất là những địa phương, doanh nghiệp có hoạt động du lịch mạo hiểm, du lịch biển, du lịch trên sông..., tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc cho du khách khi tham gia hoạt động du lịch.


THÀNH NGUYỄN