08:11, 09/11/2021

Nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về việc triển khai Nghị quyết số 105 của Chính phủ liên quan đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về việc triển khai Nghị quyết số 105 của Chính phủ liên quan đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không.


Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát, chặt chẽ diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó có lĩnh vực hàng không để xem xét, nghiên cứu các giải pháp phù hợp quy định của pháp luật, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế theo đúng quy định tại Nghị quyết số 105. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, nghiên cứu và kịp thời đề xuất các giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực hàng không.


Theo báo cáo của các hãng hàng không và Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam, dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là đợt bùng phát lần thứ 4 đã gây thiệt hại nặng nề cho các hãng hàng không. Số lượng chuyến bay và hành khách 6 tháng đầu năm giảm 60-70% so với thời điểm trước dịch; kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 của các hãng hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm.


T.K